Minimikrav

minimikrav-fosterdiagnostik-snif-220228.pdf

Målet med dessa krav är att kvinnor/par ska få god information och vägledning såväl inför fosterdiagnostik; så att möjlighet att göra informerade val finns, samt tydlig, korrekt information och gott stöd och bemötande för att förhålla sig till och hantera ett eventuellt avvikande resultat.