Minimikrav

minimikrav-fosterdiagnostik-snif-220228.pdf

Målet med dessa minimikrav är att kvinnor/par ska få god information och vägledning såväl inför fosterdiagnostik; så att möjlighet att göra informerade val finns, samt tydlig, korrekt information och gott stöd och bemötande för att förhålla sig till och hantera ett eventuellt avvikande resultat.

Nedanstående har granskat och ställt sig bakom minimikraven:

  • Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) med arbetsgrupperna Ultra-ARG och Etik-ARG
  • Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG)
  • Karolinska universitetssjukhusets etikråd 
  • Uppsala regions etikråd