Kontakta

 

Sammankallande för nätverket:

Ingvoldstad Malmgren, Charlotta - genetisk vägledare, Karolinska Universitetssjukhuset
[email protected] mobil 0769-49 76 16