Aktuellt

Fosterdiagnostik i radio

I Sveriges radios P1, Kropp och Själ, 2023-12-12 handlade programmet om fosterdiagnostikens dilemman, och flera av Snif's medlemmar deltog. Lyssna här.

Ungdomsdialog om fosterdiagnostik och PGT

I oktober 2022 genomförde Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i samarbete med Snif en ungdomsdialog på temat fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk testning (PGT). Ett hundratal ungdomar från Blackebergs, Järfälla och Tumba gymnasier deltog. Läs mer här.

Artikel i Jordemodern om Snif's samtalsstöd för mödrahälsovården:

juni 2022 "Att informera om fosterdiagnostik är svårt." jordemodern-nr-4-2022-snif.pdf

Podcast om fosterdiagnostik för dem som arbetar inom mödrahälsovården

Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm producerar sin egen podcast – MHV-podden. Podden innehåller intervjuer med kunniga personer som bjudits in för att berätta om sitt verksamhetsområde. I en serie om fyra avsnitt så har ämnet varit fosterdiagnostik och Downs syndrom. Medverkande var Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Mickan Lüning och Karen Flö.

Avsnitt 1: Vad är Downs syndrom publ. 8 mars 2021

Avsnitt 2: Från 1890-talets människosyn till dagens fosterdiagnostik
publ. 10 mars 2021

Avsnitt 3Liv!
publ. 12 mars 2021
I detta avsnitt berättar Karen Flö om sin resa att bli mamma till Liv!

Avsnitt 4: Reflektioner kring fosterdiagnostik publ. 15 mars 2021

Fosterdiagnostik i TV

Tisdagen den 24 november 2020 hade TV4 Nyhetsmorgon ett inslag om fosterdiagnostik och Downs syndrom där Charlotta Ingvoldstad Malmgren medverkade. Bakgrunden till inslaget var en artikeln i den amerikanska tidskriften The Atlantic som utförligt diskuterade fosterdiagnostik och de etiska frågeställningar som den medför. Artikeln tar avstamp i att det föds allt färre barn med Downs syndrom i Danmark.

Podcast om fosterdiagnostik för dem som arbetar inom mödrahälsovården

Charlotta Ingvoldstad Malmgren medverkade i Region Stockholms MHV-podd vid två tillfällen 2020-08-21 "Vad gör en genetisk vägledare?" och 2020-08-25 "Genetisk vägledning del 2"

Podcast om fosterdiagnostik

Charlotta Ingvoldstad Malmgren medverkar i Babyz podcast 2020-01-16 under rubriken fosterdiagnostik - vägledning och etik.
"Alla blivande föräldrar ska enligt lag erbjudas information om fosterdiagnostik. Och det ska vara lika självklart att välja fosterdiagnostik som att avstå, valet är ditt!"

Snif bjuder in till symposium 22/11 2019

Fosterdiagnostik 2.0 – vi har tekniken men har vi etiken?

Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik (Snif) bjuder in till ett interaktivt symposium där vi tillsammans samtalar kring dagens och framtidens fosterdiagnostik ur ett etiskt perspektiv. Vi vänder oss till dig som kan möta dessa frågeställningar och som kan bidra med värdefulla tankar och reflektioner. Läs mer här. inbjudan-symposium-22-nov-fosterdiagnostik-2-0-vi-har-tekniken-men-har-vi-etiken.pdf 

Snif bjuder in media till frukostträff 25/10 2019

Fosterdiagnostikens nya metoder – ska de användas?

Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik (Snif) bjuder in representanter från media till en frukostträff med syfte att lyfta vikten av det etiska samtalet kring fosterdiagnostik. Läs mer här. inbjudan-frukosttraff-med-media-fosterdiagnostik-25-okt.pdf 

Fosterdiagnostik i TV

Onsdagen den 15 mars 2018 hade Rapport och Aktuellt uppföljande inslag om fosterdiagnostik med fokus på olikheterna kring hur det erbjuds i landet. Maria Soller, överläkare Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset blev intervjuad i samband med ett nätverksmöte i Snif.

https://www.svtplay.se/video/17321718/aktuellt/aktuellt-15-mar-21-00-2?start=auto

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-har-ser-tillgangen-till-fosterdiagnostik-ut-i-ditt-lan

Onsdagen den 7 februari 2018 hade Aktuellt i SVT ett nyhetsinslag om fosterdiagnostik och etik med anledning av att det fötts färre barn med Downs syndrom under 2015 och 2016. Medverkade gjorde Judith Timoney för Svenska Downföreningen och riksförbundet FUB samt Kjell Asplund, Staten medicinsk-etiska råd.
Länk:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kjell-asplund-fler-fragestallningar-vantar

I samband med ovanstående blev även Charlotta Ingvoldstad Malmgren, genetisk vägledare vid Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset intervjuad.
Länk:

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/experten-malet-med-fosterdiagnostik-kan-inte-vara-att-down-syndrome-ska-minska

Fosterdiagnostik i radion

Onsdagen den 13 september 2017 hade Ekot i P1 ett nyhetsinslag om NIPT som sedan följdes av ett samtal i P1 där detta diskuterades, Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Karolinska Universitetssjukhuset och Mickan Lüning, Svenska Downföreningen samt Kjell Asplund, Staten medicinsk-etiska råd medverkade. Här finns länkar för de som vill lyssna:

Ekots nyhetsinslag (2 minuter):

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6776433 

P1 morgon - samtal om fosterdiagnostik (i samband med ovanstående nyhet - 12 minuter):

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6776346

__________________________________________________________________________________________________

 

SFOG-veckan 2017

Snif presenteras och berättar om sitt arbete torsdagen den 31/8 kl 12.00-13.00 i lokal Fogelström. Om du deltar under SFOG-veckan - välkommen att komma och lyssna/ställa frågor!

__________________________________________________________________________________________________

Almedalen 2016  - se seminariet här


Moderator Kattis Ahlström

Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?

Idag kan ett enkelt blodprov från modern berätta allt om ett fosters genetiska uppsättning samtidigt som frågorna som provet väcker blir allt mer komplexa. Är den medicinska professionen rustad för att hantera dessa frågor? Finns förutsättningar för blivande föräldrar att göra ett informerat val? 

Fosterdiagnostik aktualiserar flera etiska frågor vars svar har betydelse för synen på och respekten för människovärdet. De berör även självbestämmande, integritet samt rättvise- och prioriteringsaspekter.

Vad innebär den växande användningen av nya diagnostiska teknikerna för kommande generationer på individ- och samhällsnivå? Vad letar vi efter och varför? Finns ett etiskt perspektiv med när besluten fattas om hur och till vem fosterdiagnostik erbjuds? 

Fosterdiagnostik är inte en fråga enbart för den medicinska professionen och blivande föräldrar utan en viktig samhällsfråga då den berör de mest grundläggande etiska frågeställningar och värderingar.

Medverkande:
Charlotta Ingvoldstad
, genetisk vägledare, Karolinska Universitetssjukhuset
Niklas Juth, docent i medicinsk etik, Karolinska Institutet
Peter Lindgren, överläkare vid Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset
Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer
Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik, Lund och sakkunnig, Smer
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet
Maria Soller, överläkare, klinisk genetik, Lunds universitet
Marita Wengelin, anhörigrepresentant

Moderator:
Kattis Ahlström
, journalist

    

Se seminariet här

Länk till artiklar om seminariet i Dagens Medicin och Läkartidningen:

Ny teknik utmanar etiken – Almedalen – Dagens Medicin

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/07/Ny-fosterdiagnostik-staller-etiken-pa-prov/

Seminariet arrangerades av Nationella Nätverket för Kunskap och Kommunikation kring Fosterdiagnostik (NNKKF) i samarbete med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) med stöd av CSD (Centrum för sällsynta diagnoser) Sydöst, Riksförbundet FUB (för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), Svenska Downföreningen, SFMG (Svensk förening för medicinsk genetik), SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi)

Sammanfattning på Smer's hemsida här

Seminariet på Almedalsveckans hemsida